سعادت رو جایی خارج از بندگی صد درصد خدا پیدا نکردم
به خود محبوب و رحمانشون با تمام اسم های قشنگشون قسم

کاش افتخار بندگی خالص و کاملشون رو بدن

دیدگاهتان را بنویسید