پس فردا دارم میرم سفر
فردا دارم وسایلم رو جمع میکنم که تو سفر نمونم

سفر طولانی تر داریم بعد از مرگ

دیدگاهتان را بنویسید

یک × دو =