خود شرکه
خشم شرکه
ریا شرکه
شهوت پرستی شرکه
عجب که پرستیدن نفسه شرکه
لحن بلند و عتاب آمیزی شرکه
بی تابی شرکه

آنچه غیر عبادت خداست شرکه
نفسی که رام نشده و بندگی خدا نمیکنه مشرکه

پرخوری که تمایل به نفس میاره
پرخوابی که تمایل به نفس میاره
اینها شرکن

آنچه غیر عبادت خداست شرکه

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

7 − پنج =