پروردگار بزرگ نعمت دهنده های ما
شکر به خاطر سوره حمد قشنگ

شکر
خیلی شکر

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

نوزده + 10 =