اون من که دوست داره ستایش بشه

اون من، که تن به طاعت الله و عبادتش نمیده

اون دلی که توش محبت غیر الله جا داره

اون من، من نیستم، اون من شیطانه، بله اون خود شیطانه

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

5 × 5 =