یکی از بهترین تجارت ها نیست؟
که از این لحظه تا ابد جاری هست
کریمی الله جای خودش

دیدگاهتان را بنویسید