این همه قشنگی رو کجا میشه دید؟
قبل و بعدش رو دیگه نمیخوای
و ترکش سخت

دیدگاهتان را بنویسید