پیروی کردن

مثلا زمانی که حرف شکمت رو پیروی میکنی
میشی عبد شکم

حرف عضو دیگه رو
میشی عبد اون

حرف پولت رو گوش میکنی
مشی عبد پول

وقتی خوشمون میاد که ازمون تعریف میشه
نفسه ، عبادت نفس رو میکنیم

ما دایما در حال عبادت اشیا و افراد و نفس و … هستیم

مگر اینکه شرک ها رو رها کنیم ، خالص فقط عبادت خدا رو بکنیم
و جالب اینه :
عبادت غیر خدا ، اسارته

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

8 + هفده =