مقاومت در برابر جریان
میشه حرارت و عقاب و جهنم

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

8 + هجده =