عمری که در اختیار خدا نباشه، از دست رفته و حیف شده

دیدگاهتان را بنویسید