عمل خالص آن است که فقط از خداوند بخواهی که از تو تمجید کند

دیدگاهتان را بنویسید