عهد، عهد ربوبیت خدا در روز الست هست
و امانت ، ولایت الله هست؟

دیدگاهتان را بنویسید