یعنی تمام هر چیزی که هست زیر مجموعه خداست
از قدرتش خارج نیست

یعنی تمام اینی که می بینیم و نمی بینیم
آماده شده برای رسیدن به چیزی که بعد از مردنمونه
وصل اینجا و اونجاست
به هدف اونجا

مربوط و مفید : قوته اقوم و اقعد

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

2 × 5 =