مشکل بنیادی شیطان این هست که
میلش به پوسیدگی و خرابی و تاریکی و بدبویی هست
یعنی به سمت بدی و تاریکی دعوت میکنه
داتا مشکل داره

خدا میگه صبح زود بیدار شو
عطر بزن
مسواک بزن
از خشمت آزاد شو

شیطان میگه تنبلی
بدی کن
غیبت کن
اسیر خشمت باش

اگر شیطان به خوبی دعوت میکرد
پیروویش چرا اشتباه می بود؟

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

6 + 5 =