آیا معنی عبادت این نیست که
در هر کاری ، هر خطور ذهنی ای ، هر فکری ، هر حرفی و … اصلا هر حرکتی
خواسته خدا رو بر بقیه خواسته ها عملا اولویت بدی؟

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

چهار × پنج =