خدای بزرگ توانای من
سلام و صلوات بنده ندار شما بر شما، که اگر به من افتخار بندگی خودتون رو بدین
سلام و صلوات شما بر محمد و آل محمد

من که قدر بندگی شما نیستم
و نه شناختم اونقدره

اما شما هم بزرگوارید هم فاضل
هم صاحب کبریا و جلال
هم صاحب تمام اسمای قشنگ

مگر به جز شما هست؟

خدای بزرگ من که به غیر شما ندارم
فقیر شما ازتون میخواد که

نمازهای سالم با کیفیت و خالص بهم بدین
نمازهای قضا نشده اول وقت
که بتونم خوب ببینمتون و خوب بندگیتون رو بکنم

گفتند وقتی بنده ازتون ناامید میشه شما میخندین
من ناامید نیستم
آخه شما خدای قادر قابل التوب سبحان وهاب هستین
من بندگی کامل شما رو دایمی و بی قطعی میخوام
ذکر دایمتون رو بی قطعی میخوام، ذکر کامل کثیر بی قطعی دایمی میخوام

من رو حتی یک لحظه فراموش نکنید
نگذارید من فراموشتون کنم ، خواهش میکنم ازتون
من رو از اختیار فراموشی شما خارج کنید
اگر از نادونیه دعام، فراموش کردم زود برگردونیدم و وانگذاریدم به گمراهی شیطان و سپاهش
با من و نفس و سایر گمراه کننده هام

و ازتون میخوام بهترین چیزهایی که میدونید خوبن رو بهم بدین
ادب رو ، اخلاق خودتون رو

نه به ظرفیت من ، به شایستگی و عمل و خلقت قشنگ خودتون
دست شما در کار رو میخوام، اون خالق که محمود هست
یا محمود صاحب کل اسماء حسنی

شکر
من رو بالا بیارید پیش خودتون دوباره
ازتون میخوام اگر صلاحمه به زودی ملکوت رو نشونم بدین وقتی قابلم کردین

شکر
بهم احسان بوالدین کامل بدین
بهم تحمل آزار نادان کامل و عفوشون رو کامل بدین

بهم علم 12 معصوم و قرآن رو و هر علمی که صلاح میدونین رو بدین
تا بهتر بشناسمتون
تا  القمر لیله البدر لیس دونه سحاب رو ببینم
اگر هم علم لازم نیست نمیخوامش ، من فقط  القمر لیله البدر لیس دونه سحاب رو میخوام

بهم کفالت ایتام رو بدین
شکر

محبوب جانم
من رو عاشق خودت کن تا غیر تو رو که فراموش کردم بی فکر به سمتت حرکت کنم
و از غیر خودت خالصم کن
بعد تو من رو بخواه
و من رو برای خودت بردار
ممنونم سبحان
من کم میفهمم

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

2 × پنج =