همنشین خوی همنشین رو تغییر میده
با خدا همنشین سد تا ….

دیدگاهتان را بنویسید