وقتی در موضوعی نادون هستم
دانای اون موضوع بر من ولایت دارد

یعنی مثلا وقتی از ماشینم سر در نمیارم
تعمیرش رو می سپرم به کاردانش

به همین دلیل در زندگیم
ولایتم با خداست
فقط با خدا

نه با بنده های ناتوانش که اسامی مختلف میگذارند روی خودشون و همش اسم های اعتباری هست

چون خدا بر من و آینده ام از من داناتر و بر من مهربانتر از خودم هست
صلاحم رو او بهتر از من میدونه

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

پنج + هجده =