کم خوردن
بیدار شدن سحر

بر خلاف میل نفس عمل کردن، قوی اش میکنه
جلوی نفس وایستادن، شخصیت رو قوی میکنه

اینکه سحر خودت رو به سختی بندازی و بیدار بشی ، تو رو سوار روزت میکنه
زندگی ات هم که از روزهات تشکیل شده

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

8 − هفت =